نام واحد : مصطفی حیدری

نام محصول : چای خشک بسته بندی شده

  • سریال مجوز : 3019499
  • شماره مجوز : 30354
  • تاریخ مجوز : 13/09/1385
  • کد محصول : 15491211
  • شرح محصول : چای خشک بسته بندی شده
  • ظرفیت : 100 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
  • نوع مجوز : جواز تاسیس
  • وضعیت : طرح در دست اجرا
  • پیشرفت : 30%
    30%