نام واحد : صنایع غذائی غنچه زیبا صبا

نام محصول : بسته بندی مربا

 • سریال مجوز : 3019589
 • شماره مجوز : 31931
 • تاریخ مجوز : 26/09/1385
 • کد محصول : 15132311
 • شرح محصول : بسته بندی مربا
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%