نام واحد : به زرداشت

نام محصول : فرآورده های حجیم شده برپایه پو

 • سریال مجوز : 1757727
 • شماره مجوز : 66494
 • تاریخ مجوز : 15/10/1381
 • کد محصول : 15132018
 • شرح محصول : چیپس سیب زمینی
 • ظرفیت : 404 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%