نام واحد : فنی مهندسی افق صنعت سبز

نام محصول : خوراک اماده طیور

 • سریال مجوز : 3019605
 • شماره مجوز : 32078
 • تاریخ مجوز : 26/09/1385
 • کد محصول : 15331110
 • شرح محصول : خوراک اماده طیوروغیره
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%