نام واحد : غذائی طعم افشان برتر

نام محصول : لواشک 472 آلوچه 021

 • سریال مجوز : 1757791
 • شماره مجوز : 67401
 • تاریخ مجوز : 05/06/1379
 • کد محصول : 15131130
 • شرح محصول : لواشک بهداشتی
 • ظرفیت : 394 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%