نام واحد : غذائی بزرگ امید

نام محصول : اماده سازی بسته بندی ادویه

 • سریال مجوز : 1757838
 • شماره مجوز : 53656
 • تاریخ مجوز : 18/03/1383
 • کد محصول : 15492411
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی ادویه جات
 • ظرفیت : 950 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%