نام واحد : علی خانقلی

نام محصول : قندکلوخ وکله ازنیشکر

 • سریال مجوز : 3019942
 • شماره مجوز : 36679
 • تاریخ مجوز : 02/11/1385
 • کد محصول : 15421222
 • شرح محصول : قندکلوخ وکله ازنیشکر
 • ظرفیت : 1,100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%