نام واحد : مسعود بخشی سرابی- صنایع غذائی بخشی

 • استان : البرز
 • شهر : نظرآباد
 • نشانی شرکت : کرج روبروی...
 • تلفن شرکت : *******261
 • نشانی واحد : نظرآباد شهرک صنعتی سپهرنظرآباد خ چهارم نبش چهل متری
 • تلفن واحد : *******262
 • مدیر : مسعود بخشی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غیردولتی سپهر نظر آباد

نام محصول : بیسکویت نمکی چوب شور

 • سریال مجوز : 1757903
 • شماره مجوز : 27911
 • تاریخ مجوز : 26/05/1382
 • کد محصول : 15411220
 • شرح محصول : بیسکویت
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%