نام واحد : شهرداری اسفرورین

نام محصول : شن و ماسه رودخانه ای

 • سریال مجوز : 350189000000
 • شماره مجوز : 127/23169
 • تاریخ مجوز : 13/06/1392
 • کد محصول : 1410512327
 • شرح محصول : شن و ماسه رودخانه ای
 • ظرفیت : 600,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%