نام واحد : لبنیات وبستنی شاد عباس آباد عباس حاتمی رامشه

نام محصول : نبات

 • سریال مجوز : 1757917
 • شماره مجوز : 70346
 • تاریخ مجوز : 25/12/1377
 • کد محصول : 15431311
 • شرح محصول : نبات
 • ظرفیت : 210 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%