نام واحد : فراورده های لبنی پمار آمل

نام محصول : بستنی ساده

 • سریال مجوز : 3020141
 • شماره مجوز : 39178
 • تاریخ مجوز : 24/11/1385
 • کد محصول : 15201271
 • شرح محصول : بستنی ساده
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 41%
  41%