نام واحد : عباس توپچی لاری

نام محصول : رشته پلوئی

 • سریال مجوز : 1758105
 • شماره مجوز : 22734
 • تاریخ مجوز : 03/03/1378
 • کد محصول : 15441121
 • شرح محصول : رشته پلوئی
 • ظرفیت : 80 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%