نام واحد : ابراهیم اصلاح عربانی

نام محصول : آماده سازی وبسته بندی ادویه

 • سریال مجوز : 1758173
 • شماره مجوز : 23625
 • تاریخ مجوز : 16/03/1378
 • کد محصول : 15492411
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی ادویه جات
 • ظرفیت : 390 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%