نام واحد : عباس فتحی زاده

 • استان : مازندران
 • شهر : چالوس
 • نشانی شرکت : چالوس خ 17...
 • تلفن شرکت : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : چالوس
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عباس فتحی زاده
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کیک

 • سریال مجوز : 3020192
 • شماره مجوز : 39862
 • تاریخ مجوز : 28/11/1385
 • کد محصول : 15411210
 • شرح محصول : انواع کیک وبیسکویت وکلوچه
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 31%
  31%