نام واحد : عباس فتحی زاده

نام محصول : انواع کلوچه

 • سریال مجوز : 3020192
 • شماره مجوز : 39862
 • تاریخ مجوز : 28/11/1385
 • کد محصول : 15411250
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 630 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 31%
  31%