نام واحد : تعاونی تولیدی عالی پودر

نام محصول : پودرکامل تخم مرغ

 • سریال مجوز : 3020202
 • شماره مجوز : 39886
 • تاریخ مجوز : 28/11/1385
 • کد محصول : 15491912
 • شرح محصول : پودرکامل تخم مرغ
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%