نام واحد : نوشا نوش طبرستان

نام محصول : کنسانتره گیاهی

 • سریال مجوز : 3020221
 • شماره مجوز : 40009
 • تاریخ مجوز : 29/11/1385
 • کد محصول : 24231922
 • شرح محصول : کنسانتره گیاهی
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 39%
  39%