نام واحد : خجسته فرجام دویزدی ابوالقاسم آقائی طرزجانی

نام محصول : انواع سوهان عسلی

 • سریال مجوز : 1758468
 • شماره مجوز : 28320
 • تاریخ مجوز : 26/05/1378
 • کد محصول : 15431341
 • شرح محصول : سوهان
 • ظرفیت : 40 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%