نام واحد : مسعود رضایی

نام محصول : سبد میوه

 • سریال مجوز : 3020371
 • شماره مجوز : 42273
 • تاریخ مجوز : 14/12/1385
 • کد محصول : 25201282
 • شرح محصول : سبد میوه
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%