نام واحد : بازرگانی دولتی ایران

نام محصول : نان تافتون و لواش

 • سریال مجوز : 1758506
 • شماره مجوز : 34664
 • تاریخ مجوز : 22/09/1384
 • کد محصول : 15411111
 • شرح محصول : نان لواش ماشینی
 • ظرفیت : 2,036 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%