نام واحد : فاطمه صالحی

 • استان : مازندران
 • شهر : ساری
 • نشانی شرکت : ساری خ امیر...
 • تلفن شرکت : *******151جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی ساری
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فاطمه صالحی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ساری(1)

نام محصول : انجمادوبسته بندی مرغ

 • سریال مجوز : 3020389
 • شماره مجوز : 42586
 • تاریخ مجوز : 16/12/1385
 • کد محصول : 15111211
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی مرغ
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%