نام واحد : نان و شیرینی ژرف گستر بهار

نام محصول : انواع نان حجیم ونیمه حجیم

 • سریال مجوز : 1758508
 • شماره مجوز : 36848
 • تاریخ مجوز : 01/11/1380
 • کد محصول : 15411110
 • شرح محصول : انواع محصولات خبازی نان ماشینی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%