نام واحد : صنایع غذائی پروین طعام

نام محصول : چیپس

 • سریال مجوز : 1758515
 • شماره مجوز : 28918
 • تاریخ مجوز : 03/06/1378
 • کد محصول : 15132018
 • شرح محصول : چیپس سیب زمینی
 • ظرفیت : 56 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%