نام واحد : نان لقمه برشته لذیذ

نام محصول : نان حجیم ونیمه حجیم

 • سریال مجوز : 1758636
 • شماره مجوز : 33015
 • تاریخ مجوز : 28/08/1380
 • کد محصول : 15411140
 • شرح محصول : سایرانواع نان
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%