نام واحد : تعاونی تولیدی و توزیعی ماک مام مان

نام محصول : پودراب پنیر

 • سریال مجوز : 3020631
 • شماره مجوز : 1805
 • تاریخ مجوز : 25/01/1386
 • کد محصول : 15201262
 • شرح محصول : پودراب پنیر
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 61%
  61%