نام واحد : عروجعلی حشمتی

 • استان : تهران
 • شهر : شهریار
 • نشانی شرکت : شهریارج بی بی...
 • تلفن شرکت : ***********026
 • نشانی واحد : شهریارج بی بی سکینه پشت پمپ بنزین یوسف آبادخ قبچاق کوچه اول روبروی کارخانه رب قوام
 • تلفن واحد : ***********026
 • مدیر : مسلم حشمتی
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : میشکا

 • سریال مجوز : 1758812
 • شماره مجوز : 72630
 • تاریخ مجوز : 29/08/1379
 • کد محصول : 15431223
 • شرح محصول : میشکا
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%