نام واحد : سپهر صدف آسیا

 • استان : البرز
 • شهر : نظرآباد
 • نشانی شرکت : پامنار مجتمع...
 • تلفن شرکت : *****339
 • نشانی واحد : نظرآباد شهرک سپهر20متری سوم از فاز اول قطعات 8169 و 8206 پلاکهای 9227 و 9221فرعی همگی از پلاک 69 اصلی نظراباد
 • تلفن واحد : *******262
 • مدیر : احمد حیدرعلی
 • تلفن مدیر : *******913
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غیردولتی سپهر نظر آباد

نام محصول : اماده سازی وبسته پای مرغ

 • سریال مجوز : 1758891
 • شماره مجوز : 65921
 • تاریخ مجوز : 10/03/1389
 • کد محصول : 15111330
 • شرح محصول : بسته بندی پای مرغ
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%