نام واحد : قهوه نیلوفرآبی

نام محصول : کره کاکائو

 • سریال مجوز : 1759049
 • شماره مجوز : 36256
 • تاریخ مجوز : 24/10/1380
 • کد محصول : 15431113
 • شرح محصول : روغن کاکائو
 • ظرفیت : 220 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%