نام واحد : تولیدی نان گل نرگس مبینا

نام محصول : انواع نانهای صنعتی حجیم و

 • سریال مجوز : 1759138
 • شماره مجوز : 37291
 • تاریخ مجوز : 27/10/1382
 • کد محصول : 15411110
 • شرح محصول : انواع محصولات خبازی نان ماشینی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%