نام واحد : جوادنیک جو

نام محصول : سرت بندی روده درجه بندی

 • سریال مجوز : 1759274
 • شماره مجوز : 40918
 • تاریخ مجوز : 10/12/1378
 • کد محصول : 15111314
 • شرح محصول : روده طبیعی بزوگوسفند اورژینال [تمیزشده وچربی گیرشده]
 • ظرفیت : 93,000 سری
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%