نام واحد : تهران حلب

نام محصول : آماده سازی و بسته بندی خشک

 • سریال مجوز : 1759296
 • شماره مجوز : 40976
 • تاریخ مجوز : 11/12/1378
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%