نام واحد : گل افروزطلائی

نام محصول : آماده سازی و بسته بندی ادو

 • سریال مجوز : 1759331
 • شماره مجوز : 32135
 • تاریخ مجوز : 12/08/1380
 • کد محصول : 15492411
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی ادویه جات
 • ظرفیت : 95 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%