نام واحد : بازرگانی ترنم سبز مازندران س خ

نام محصول : کنسانتره مرکبات

 • سریال مجوز : 3020729
 • شماره مجوز : 2761
 • تاریخ مجوز : 01/02/1386
 • کد محصول : 15491520
 • شرح محصول : کنسانتره مرکبات
 • ظرفیت : 3,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%