نام واحد : حسن نورالله زاده

نام محصول : آبنبات

 • سریال مجوز : 1759370
 • شماره مجوز : 42147
 • تاریخ مجوز : 25/12/1378
 • کد محصول : 15431312
 • شرح محصول : ابنبات
 • ظرفیت : 390 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%