نام واحد : حسن نورالله زاده

نام محصول : شکلات فرمداروفراورده های کاکا

 • سریال مجوز : 1759370
 • شماره مجوز : 42147
 • تاریخ مجوز : 25/12/1378
 • کد محصول : 15431210
 • شرح محصول : انواع شکلات مغزدار
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%