نام واحد : بازرگانی ترنم سبز مازندران س خ

 • استان : مازندران
 • شهر : بهشهر
 • نشانی شرکت : ساری روبروی...
 • تلفن شرکت : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بهشهر
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد مهدی انواری
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : روغن پوست انواع مرکبات

 • سریال مجوز : 3020729
 • شماره مجوز : 2761
 • تاریخ مجوز : 01/02/1386
 • کد محصول : 15491451
 • شرح محصول : روغن پوست انواع مرکبات
 • ظرفیت : 170 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%