نام واحد : محصولات مواد غذایی مروارید زرین خزر س.خ

نام محصول : مرباجات

 • سریال مجوز : 3020885
 • شماره مجوز : 5363
 • تاریخ مجوز : 20/02/1386
 • کد محصول : 15131310
 • شرح محصول : انواع مربا
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%