نام واحد : محسن خسروی نیا

نام محصول : سیلیس دانه بندی شده

 • سریال مجوز : 350193000000
 • شماره مجوز : 17105
 • تاریخ مجوز : 14/04/1395
 • کد محصول : 1429412335
 • شرح محصول : سیلیس دانه بندی شده
 • ظرفیت : 16,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%