نام واحد : محمدحسین مهجوررضاقلی ومحمد حسین مهجور

نام محصول : قند بصورت شمش

 • سریال مجوز : 1759737
 • شماره مجوز : 90798
 • تاریخ مجوز : 23/12/1389
 • کد محصول : 15421220
 • شرح محصول : قندازشکر
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%