نام واحد : فاخر تجارت تهران

نام محصول : بسته بندی برنج

 • سریال مجوز : 1759762
 • شماره مجوز : 64710
 • تاریخ مجوز : 15/04/1379
 • کد محصول : 15311422
 • شرح محصول : بسته بندی برنج
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%