نام واحد : ابراهیم بابایی آکندی وسیدعلی قاسمی آکندی

نام محصول : سبزیجات خشک

 • سریال مجوز : 3021120
 • شماره مجوز : 8203
 • تاریخ مجوز : 10/03/1386
 • کد محصول : 15131123
 • شرح محصول : سبزیجات خشک
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%