نام واحد : قندکرج

نام محصول : تصفیه شکرخام به شکرسفید

 • سریال مجوز : 1759801
 • شماره مجوز : 64721
 • تاریخ مجوز : 15/04/1379
 • کد محصول : 15421120
 • شرح محصول : تصفیه شکر
 • ظرفیت : 76,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%