نام واحد : ابراهیم بابایی آکندی وسیدعلی قاسمی آکندی

 • استان : مازندران
 • شهر : ساری
 • نشانی شرکت : ساری ج خزر...
 • تلفن شرکت : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی ساری
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : بابایی و قاسمی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ساری(1)

نام محصول : بسته بندی سبزی سبزی تر

 • سریال مجوز : 3021120
 • شماره مجوز : 8203
 • تاریخ مجوز : 10/03/1386
 • کد محصول : 15132120
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی سبزیجات
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%