نام واحد : رضا.لیلا.میناملک زهتاب وهایده شیخ عطاریفریدون ملک زهتا

نام محصول : ماکارونی

 • سریال مجوز : 1759960
 • شماره مجوز : 8751
 • تاریخ مجوز : 29/06/1367
 • کد محصول : 15441110
 • شرح محصول : انواع محصولات اردی
 • ظرفیت : 1,300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%