نام واحد : مصطفی قدرتی - میرعقیل سیدسالکی

نام محصول : انواع شکلات

 • سریال مجوز : 1759965
 • شماره مجوز : 25558
 • تاریخ مجوز : 11/05/1372
 • کد محصول : 15431210
 • شرح محصول : انواع شکلات مغزدار
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%