نام واحد : مهدی جوادی

نام محصول : ارد وسبوس حاصل ازگندم

 • سریال مجوز : 1760021
 • شماره مجوز : 39814
 • تاریخ مجوز : 13/12/1382
 • کد محصول : 15311321
 • شرح محصول : سبوس گندم
 • ظرفیت : 240 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%