نام واحد : اسداله امینی

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی چای

 • سریال مجوز : 1760054
 • شماره مجوز : 70601
 • تاریخ مجوز : 02/08/1379
 • کد محصول : 15491211
 • شرح محصول : چای خشک بسته بندی شده
 • ظرفیت : 450 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%