نام واحد : تعاونی تولیدی سهیل صدف نوشهر

نام محصول : چیپس میوه وسبزیجات

 • سریال مجوز : 3021243
 • شماره مجوز : 9839
 • تاریخ مجوز : 24/03/1386
 • کد محصول : 15131430
 • شرح محصول : چیپس میوه وسبزیجات
 • ظرفیت : 135 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 46%
  46%