نام واحد : فرآورده های نباتی و لبنی سویاشان س.خ

نام محصول : ماست ازسویا

 • سریال مجوز : 3021247
 • شماره مجوز : 9934
 • تاریخ مجوز : 26/03/1386
 • کد محصول : 15201511
 • شرح محصول : ماست ازسویا
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 44%
  44%