نام واحد : تردبال آمل

 • استان : مازندران
 • شهر : محمودآباد
 • نشانی شرکت : آمل خ نور فجر...
 • تلفن شرکت : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : آمل
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد رمضانی
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انجمادوبسته بندی مرغ

 • سریال مجوز : 3021264
 • شماره مجوز : 10011
 • تاریخ مجوز : 26/03/1386
 • کد محصول : 15111211
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی مرغ
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%