نام واحد : دنیای لبنیات

نام محصول : بسته بندی کره 0022وکره مار

 • سریال مجوز : 1760176
 • شماره مجوز : 55880
 • تاریخ مجوز : 31/03/1385
 • کد محصول : 15201243
 • شرح محصول : بسته بندی کره پاستوریزه
 • ظرفیت : 2,412 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%