نام واحد : ره دژزاگرس

 • استان : لرستان
 • شهر : الیگودرز
 • نشانی شرکت : خیابان ولی...
 • تلفن شرکت : ********664جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده خمین
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حمیدرضا ایزد
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بتن سیال معمولی

 • سریال مجوز : 200019000000
 • شماره مجوز : 1166
 • تاریخ مجوز : 20/01/1393
 • کد محصول : 2695512410
 • شرح محصول : بتن سیال معمولی
 • ظرفیت : 80,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 9%
  9%