نام واحد : سامان بخش چهار دانگه

نام محصول : رب انار

 • سریال مجوز : 3021291
 • شماره مجوز : 10332
 • تاریخ مجوز : 29/03/1386
 • کد محصول : 15491823
 • شرح محصول : رب انار
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%