نام واحد : چای احمد تهران

نام محصول : اماده سازی وبسته بندی چای

 • سریال مجوز : 1760180
 • شماره مجوز : 57545
 • تاریخ مجوز : 21/04/1385
 • کد محصول : 15491212
 • شرح محصول : چای کیسه ایبسته بندی دوگرمی
 • ظرفیت : 180 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%